Japan: Japans Kaiser Naruhito teilt Thronbesteigung den Gottheiten mit

Japan: Japans Kaiser Naruhito teilt Thronbesteigung den Gottheiten mit